cipka

ČLENOVIA

clenovia1
clenovia2

Milan Kuzma - klarinet, kapelník

Marek Manák - klarinet I.

Rastislav Haljak - klarinet Es

Martin Lacheta - trúbka I., spev

Andrej Benovi? - trúbka I.

Marek Štefanka - trúbka II.

Marek Kabát - tenor

Igor Kuzma - barytón, pozauna

Peter Raušlo - barytón

Marek Vančo - trúbka III.

Ľuboš Kovarský - trombón III.

Peter Haljak - trúbka IV.

Patrik Raušlo - trúbka IV.

Ivan Kuzma - bastrúbka

Anton Malovec - bastrúbka, bicie

Šimon Kúdela - bas F

Marcel Sobota - bas B

Jozef Vozárik ml. - bicie

Jozef Vančo - bicie

Viera Lehutová - spev

Jana Čeligová - spev