cipka

HISTÓRIA

historia1

Dychová hudba v Červeníku bola založená v roku 1865. V roku 1922 bol založený spevácky zbor a o niekoľko rokov vznikla aj tanečná zložka folklórneho súboru. Dychová hudba účinkovala na cirkevných slávnostiach, pútiach, pohreboch, kultúrnych a spoločenských podujatiach nielen doma ale i v bližšom a širšom okolí (Máriazell, Šaštín, Mariatál, Velehrad, Nitra...). V roku 1949 sa na súťažnej prehliadky v Partizánskom v kategórii dedinských dychových hudieb západoslovenského kraja umiestnila na 1. mieste.


Kompletný folklórny súbor a dychová hudba sa predstavili v Červeníku v roku 1964 pásmom "Verešvárska svadba" na malom amfiteátri.


V roku 1965 oslavovala dychová hudba v červeníku svoju storočnicu. Od tohto roku sa Červeník stáva každoročne miestom stretnutia folklórnych súborov, dychových a ľudových hudieb zo Slovesnka aj zo zahraničia na Slávnostiach spevu, hudby a tanca.


historia2

Z mladšej histórie DH stojí za spomenutie obdobie 60. a 70. rokov 20. storočia, kedy bol kapelníkom Vladimír Vozárik. Ten bol jedným z iniciátorov a zakladateľov Slávností spevu, hudby a tanca. V tomto období s dychovou hudbou účinkoval na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach doma (na festivaloch v Strážnici, vo Východnej, Znojme, Českých Budejoviciach, Gottwaldove, na celoslovenských dožinkoch v Nitre...) i v zahraničí (Juhoslávia, Bulharsko, Nemecko) aj folklórny súbor. Za toto obdobie dychová hudba nahrávala niekoľkokrát v československom rozhlase a televízii, spolupracovala aj so Suprephonom, kde natočila tri malé platne a jednu LP platňu. V roku 1970 sa predstavila DH na prehliadke dychových hudieb Pádivého Trenčín. V roku 1973 natočil režisér Cyril Valšík film pre zahraničných Slovákov s našou dychovou hudbou a folklórnym súborom. Film sa volal "Z jednej strany Karpát".


Dnešná dychová hudba zostáva verná tradícii a hráva na všetkých cirkevných slávnostiach, v kostole, na procesiách, pútiach a pohreboch. Zúčastňuje sa súťažných i nesúťažných prehliadok dychových hudieb, koncertov a ľudových zábav. Každý rok na Štedrý večer dychovka koleduje v celej dedine.


Kapelníci dychovej hudby od jej vzniku v roku 1865: Jozef Suchánek, Filip Kleimann, Jozef Zverina, p. Mullbach, Michal Ondriš, Jozef Kuzma, Augustín Škubla, Július Palay, Vladimír Vozárik, Jozef Vozárik


historia3

V roku 1978 nastala generačná výmena a vznikla v Červeníku "mladá" dychová hudba Verešvaranka, ktorá bola pokračovaním bohatej tradície dychovej hudby. DH Verešvaranka znova vystupovala na rôznych folklórnych festivaloch a prehliadkach dychových hudieb doma aj za hraniciami našej vlasti (Maďarsko, Nemecko, Rakúsko). Niekoľko skladieb natočila aj pre Slovenskú televíziu. V tomto období sa DH Verešvaranka vypracovala pod vedením Milana Kuzmu medzi popredné dychové hudby trnavského regiónu. Jeho úpravy ľudových piesní a vlastne skladby patria medzi najlepšie v okrese.


DH Verešvaranka interpretuje predovšetkým ľudové piesne, ale vo svojom repertoári má aj náročné koncertné skladby. Piesne z Červeníka a okolia DH Verešvaranka nahrala a vydala aj na audiokazete a dvoch CD nosičoch. Koncom roka 2001 nahrala a vydala CD s názvom Vianoce v Červeníku. Kapelníkom a zakladateľom DH Verešvaranka je učiteľ základnej umeleckej školy Milan Kuzma.